Godine 1892. Veli Lošinj i Mali Lošinj proglašeni su klimatskim liječilištima, otok Lošinj karakterizira Mediteranska klima sa blagim zimama i ne suviše vrućim ljetima.

Po temperaturnim karakteristikama i mikroklimi Mali Lošinj može se uspoređivati sa mjestima na Azurnoj obali (Cannes, Nizza).

Temperature mora su kroz cijelu jesen, zimu, te prvog dijela proljeća više od temperature zraka. U Malom Lošinju sezona kupanja može trajati 126 dana, od prve dekade lipnja do druge dekade listopada. Prosječni broj sunčanih sati je 2580, te se može uspoređivati sa sjeverno-afričkim gradovima i južnim predjelima Jadrana.

Bura, jugo i maestral karakteristični su vjetrovi za cijelo primorje. Sjeverni vjetar ili “Tramontana” najjača je u siječnju, dok jugo dominira u jesen.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

  • Prosječna temperatura zraka u ljetnom periodu 23.5C°
  • Prosječna temperatura zraka u zimskom periodu 7.9C°
  • 2580 sunčanih sati godišnje
  • Vlažnost zraka između 62% – 73%
  • Tlak zraka između 1006 – 1014 Hp
  • Prosječno 4 maglovita dana u godini sa vidljivošću manjom od 1 km